'
M.M: NewsArchiveTemplate
NewsArchiveTemplate

Aktiviteter

VA konferansen i Midt-Norge 25.-26. oktober

Vi stiller ut på VA konferansen i Midt-Norge 25.-26. oktober på Scandic Hell Hotell, Stjørdal

Over 70 utstiller er påmeldt. Les mer om konferansen her.

Ønsker du mer informasjon eller å avtale et møte på konferansen, ta kontakt med:

Gjermund Lunden 98256316
gjermund.lunden@christianberner.com

TopContent: Link (8183)
Default.Master