M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Christian Berner har inngått avtale med Hosokawa Alpine

2014-08-26

Christian Berner har inngått en avtale med Hosokawa Alpine om salg og markedsføring av utstyr for nedmaling og granulering av pulverprodukter.

I tillegg til tradisjonelle møller som hammer- og universalmøller er Alpine godt kjent for sine maskiner for mikronisering. Jetmøller og siktemøller i kombinasjon med vindsikt gir meget fine partikler og skarpe fraksjoner. I denne produktgruppen inngår nå også (tidligere) Bepex som leverer utstyr for kompaktering, brikettering og granulering.

Les mer her...

TopContent: Link (8183)
Default.Master