M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Christian Berner levererer støydempende sviller til jernbanen gjennom Oslo

2011-10-26

Christian Berner har levert mer enn 12.300 svillematter i Sylomer til oppgraderingen av strekningen Etterstad-Lysaker.

I 2009 begynte Jernbaneverket et stort renoveringsprosjekt av strekningen Etterstad-Lysaker. Det bor mange langs jernbanelinja, både i Skøyen/Lysaker-området og i Gamlebyen, derfor ble et av målene med renoveringen å minske støy og redusere strukturlyd. Dette oppnås ved å bytte ut tradisjonelle sviller i både spor og veksler til sviller med Sylomer svillematter støpt inn på undersiden av svillen.

Prosjektet avsluttes i løpet av 2012.

Svillematter 300

 

TopContent: Link (8183)
Default.Master