M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Fristam hygieniske sentrifugal- og fortrengningspumper

2015-11-02

Vi er leverandør av Fristampumper som leverer et stort spekter av sentrifugalpumper av høy kvalitet og renhetsgrad.

De har samtidig et godt program med fortrengnings-/lobepumper som kan pumpe viskøse medier mot høyere trykk på en skånsom måte.

Pulveroppløser/homogenisator
Fristam produserer også en spesiell mikserpumpe som gir en rask og god innblanding og homogenisering av pulver i væske.


Se vårt utvalg av Fristampumper...

For mer informasjon ta kontakt med:

Marion Fricke
23 34 84 31
marion.fricke@christianberner.com

Tor Sommer
23 34 84 30
tor.sommer@christianberner.com

TopContent: Link (8183)
Default.Master