M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Frittklor-måler

2008-12-17

Nye måletavler for vannkvalitet fra WTW

 Klormåler

  •       Ryddige og komplette tavler med instrument målekammer og sensor.
  •       Tavlene er klare til å skru opp, koble til vann og presentere måleverdier i løpet av noen minutter
  •       Enkel installasjon
  •       Komplett tavle, med alt tilbehør
  •       Måleområde fra 0,01 mg/l til 2,00 mg/l (oppløslighet på 0,01)
  •       Finnes også som pH, oksygen, ledningsevne og turbiditet.
TopContent: Link (8183)
Default.Master