M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Kulemøller til ultrafin nedmaling

2015-01-23

Kulemøller fra Hosokawa Alpine blir brukt til produksjon av pulver med meget fin partikkelfordeling og gir skarpe fraksjoner i kombinasjon med Hosokawa Alpines vindsikter.

Se animasjonen og les mer her

TopContent: Link (8183)
Default.Master