M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Lydklasse A ved rehabilitering av trebjelkelag

2015-09-04

Trinnlydsisolering med Sylodynklosser

Akustikk-konsult AS har på oppdrag av Christian Berner AS og Bonum Bygg AS, foretatt målinger og
vurderinger av trinnlydsisolering av eksisterende etasjeskillere isolert med og uten stubbloftsleire.

Ved feltmålinger i tre ulike prosjekter kan man tydelig se hvor effektivt flytende gulv på
Sylodynklosser fungerer. Videre kan man konstatere at det er viktig at stubbloftsleiren i eksisterende
bjelkelag bevares.

Les mer her...

TopContent: Link (8183)
Default.Master