M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Produced Water Management

2018-04-26


Unike og etterspurte OptiFil®. Automatisk selvrensende filter med filtrering ned til 1 μm.


Lenzing OptiFil® er et helautomatisk, kontinerulig system som fungerer i henhold til prinsippet for dybde-,
overflate- eller kakefiltrering. En fiberduk av metall eller fleece benyttes som filtermateriale, som beholder
partikler av ulike størrelser, enten innenfor eller på overflaten. Når den forutbestemte graden av
forurensning er oppnådd, blir filtermaterialet rengjort ved å gjenvinne en liten mengde filtrert medium
mens filtreringen fortsetter under selvrensing.

Les mer her...

 

TopContent: Link (8183)
Default.Master