M.M: NewNewsPageTemplate
NewNewsPageTemplate

Sylomerhengere forbedrer luftlydsisoleringen med 25 dB

2016-06-07


Lydhør AS har gjennomført en måling, på oppdrag fra Christian Berner, for bruk av Sylomerhengere i trekonstruksjon mellom etasjer. Denne viste at ved bruk av Sylomerhengere oppnådde man en forbedring av luftlydsisolasjonen på hele 25 dB.

Les mer her...

       

TopContent: Link (8183)
Default.Master