M.M: TwoColumnPageTemplate
TwoColumnPageTemplate

Dette gjør vi

Kort om Christian Berner 

Å kjøpe tekniske komponenter, materialer og avansert utstyr er en prosess som i blant involverer mange beslutninger. Det vi gjør, i korthet, er å forenkle beslutningen for deg. Du kan trygt vie deg til din kjernevirksomhet, samtidig som du slipper å bruke en masse tid på forespørsler. Vi leverer avansert teknisk utstyr, komponenter og materialer fra ledende internasjonale produsenter. Dette kompletterer vi med konsultasjon, analyse av kundens tekniske behov, utvikling, installasjon og service.

Gjennom lang erfaring har vi samlet mye kunnskap innen mange områder og bransjer, for eksempel prosess-, bygg- og mekanisk industri. Våre kunder er industri og kommunale virksomheter. Målet er å alltid tilby de mest effektive løsningene for hele virksomheten og vi arbeider konstant for å være den ledende partneren innen tekniske løsninger. Christian Berner har mer enn 120 års erfaring med europeisk samarbeid.

Christian Berner Tech Trade

Christian Berner AS inngår i Christian Berner Tech Trade som er et nordisk konsern med kontor i Norge, Sverige, Danmark og Finland. www.christianberner.com

  • Norge: Christian Berner AS ligger i Oslo og er det nest eldste foretaket. Utover konsernets allmenne profil leverer vi også til offshoreindustrien. www.christianberner.no
  • Sverige: Christian Berner Tech Trade er moderselskapet i tradingvirksomheten. Christian Berner AB er den svenske delen av konsernet med hovedkontor i Mölnlycke utenfor Gøteborg. Øvrige svenske kontor finnes i Bromma, Säffle, Malmø och Härnøsand. www.christianberner.se
  • Danmark: A/S Christian Berner ligger rett utenfor København. www.christianberner.dk
  • Finland: Christian Berner OY ligger i Vanda, nære Helsingfors, og som de andre foretakene har de utviklet seg til å være en lokal leverandør spesialisert for sin region. www.christianberner.fi

Forretningsidé

Christian Berner Tech Trade tilbyr tekniske løsninger, produkter og service til foretak og offentlige virksomheter i de nordiske landene. Vi gjør våre kunder mer konkurransedyktige og forenkler deres hverdag, gjennom kvalifisert behovsanalyse, rådgivning, service og utvikling. Våre fremste konkurransefordeler er høy teknisk kompetanse, servicenivå og leveringsgaranti.


Historikk

Om nordmannen Christian Berner virkelig likte øl forteller historien ikke, men allerede som 16-åring var han dyktig på forretninger, språk og ta vare på de utenlandske leverandørene i importfirmaet hvor han jobbet. Han fikk snart i oppdrag å undersøke det svenske markedet der han så en ny mulighet. Knapt 20 år gammel, i 1897, grunnla han Christian Berner AB for å importere tekniske løsninger til bryggerier i Gøteborg. Satsningen var en suksess og virksomheten vokste raskt i hele Norden, samtidig som bryggeriene økte sin produktivitet. Og hvem vet, kanskje ble ølen også bedre.


Visjon og verdier

Profesjonalitet. Kompetanse. Etikk. Dette er grunnlaget for all vår virksomhet.

Ledende partner for tekniske løsninger. Innenfor våre vegger finner du tusentalls produkter, mennesker med stor teknisk kunnskap, lang erfaring og høy spesialkompetanse, og mer enn hundre års tradisjon med å se fremover. Vår oppgave er å ta frem den beste tekniske løsningen for deg. 

Download our "Code of Conduct" (english)

Last ned vår firmabrosjyre

TopContent: TwoColumnPage (7992)
Default.Master