M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

A-SAFE iFlex RackGuard

A-SAFE iFlex RackGuard påkjøringsvern for hylleprofiler

iFlex RackGuard påkjøringsvern for hylleprofiler beskytter hyller mot skader etter kollisjoner. Påkjøringsvernene for hylleprofiler er utviklet for å kunne stå i mot gjentagne kollisjoner både fra siden og forfra og å kunne fordele kollisjonskreftene rundt hylleprofilene. Påkjøringsvernene presses rundt søylene og festepunktene av gummi sikrer at de sitter fast uten å løsne.

Takket være den fleksible konstruksjonen er påkjøringsvernene for hylleprofiler kostnadseffektive. Påkjøringsvernene hindrer dyre reparasjonskostnader og unødvendig arbeid: ingen dyre utskiftnings- eller reparasjonskostnader og ingen tømming av hyller på grunn av reparasjoner. Produktene holder seg pene i år etter år, de skrapes ikke opp og trenger ikke en gang å males takket være at de er gjennomfargede. Produktene er også hygieniske og enkle å holde rene. I tillegg er de planlagt slik at de tar liten plass både i bruk og under lagring.

Produktene er testet og verifisert av TÜV.

TopContent: Supplier (32318657)
Default.Master