M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Fillflex

Fillflex logotyp

Fillflex har et bredt system av fyllemaskiner til alle flytende produkter. Til fyllemaskinen - som er hjertet i systemet - velger du pumper, ventiler, tilbehør m.m. slik at det passer ditt produkt og din emballasje.

Alle Fillflex-maskiner er i standardutførelse tilrettelagt for automatisk drift og vi kan derfor allerede fra begynnelsen av tilby løsninger med transportører med automatisk pakkeovergang og inn- og utmatningsløsninger.

Oppgradering til automatisk drift er også noe vi kan tilby i etterkant som oppgradering av eksisterende maskiner. Fillflex maskiner brukes også som utbyttemaskiner ved oppgradering av eksisterende fyllelinjer der kunder av ulike grunner ønsker kun å bytte fyllemodulen. Fillflex fleksible maskinløsninger tilpasses da for å bli inkludert i den eksisterende linjen.

Halvautomatisk fylling
Fillflex Halvautomatisk fyllning 2017

Helautomatisk fylling
Fillflex Helautomatisk fyllning 2017

Sekvens- og duplexfylling
Fillflex Sekvensfyllning och Duplexfyllning 2017

Fillflex - Fleksible fyllemaskiner (pdf)

Fillflex - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk Salg

Tor Sommer
23348400
TopContent: BusinessAreaReference (15040)
Default.Master