M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Allgaier Werke GmbH & Co. KG

Allgaier logotyp 2017

Allgaier leverer utstyr for klassifisering, tørking og magnetseparasjon av tørrstoffer. Som en av Europas ledende leverandører av mekaniske sikter har de spesialisert seg både på ordinære sikteoppgaver og klassifisering av ultrafine partikler. Deres løsninger for tørking av pulver omfatter ”fluidised bed”-, trommel- og dispergeringstørker, samt spesielle kombinasjoner av disse. Det finnes effektive løsninger både for høy og lav fuktighet og varierende kapasiteter og gode referanser fra de fleste industrielle bransjer.

Last ned brosjyre - Sikting

Allgaier Werke GmbH & Co. KG - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg

Britt Wærp
94849316

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15038)
Default.Master