M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Clyde Process

Clyde Process logo

Clyde Process er medlem av Schenck Process Group og er det nye navnet for Clyde Materials Handling Limited. Clyde er eksperter på pneumatisk transport og da spesielt for "dense phase" eller "fortykket fase" på norsk. De er ellers en ledende leverandør av systemer for pneumatisk injeksjon, støvfiltrering og ventilløsninger - spesielt mot prosessindustri. Vi kan f. eks nevne den berømte dome ventilen som de har hatt mye suksess med.

Clyde Process - hjemmeside
TopContent: BusinessAreaReference (15038)
Default.Master