M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Fredrik Mogensen AB

Mogensen leverer siktemaskiner for klassifisering av pulver og granulat med relativt høy kapasitet. Maskinene har skrånende siktedekk og benytter elliptiske og/eller lineære bevegelser for optimal drift med tanke på kapasitet og/eller skånsomhet. De kan leveres med opp til 5 siktdekk og totalt siktearel opp til 24 kvm. Mogensen er et datterselskap av Allgaier i Tyskland og samlet besitter gruppen mye erfaring og kompetanse om klassifisering av tørrstoffer.

Fredrik Mogensen AB - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg

Britt Wærp
94849316

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15038)
Default.Master