M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

TBMA Europe B.V.

TBMA holder til i Holland og er spesialist på tørrstoff håndtering og prosessteknikk for design, levering, installasjon og igangkjøring av komponenter og automatiske prosessanlegg. De har mer enn 45 års erfaring i bruk av ventiler på mange felt av prosessindustrien. Resultatet er en omfattende modell- og størrelsesspekter for roterende sluser og vekslerventiler. Disse kan variere fra enkle utførelser til ventiler for eksplosjonsfarlige miljøer. 

TBMA Europe B.V. - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg

Britt Wærp
94849316

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15038)
Default.Master