M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

WTW GmbH

Ledende produsent av måleinstrumenter og analyseutstyr for lab, felt og online-applikasjoner. Håndterer alle typer vannkvalitetsparametere som f.eks. pH, oksygen og ledningsevne. Med det fleksible målesystemet IQ SensorNet, har WTW en ledende posisjon for online-målinger med opptil 20 målepunkter i samme system.

WTW GmbH - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk Salg

Gjermund Lunden
98256316

Avdelingsleder

Knut Arne Thoresen
95142858

Teknisk Salg

Øistein Andersen
95840960

produkter (35 st)

Digital IQ-sensor for å måle slamnivået

Slamnivåmåling med vedlikeholdsfritt rengjøringssystem - FL 700 IQ med smart signalbehandling

Håndholdte oksygeninstrumenter

Robuste håndholdte oksygenmålere, restoksygenmålere og kombinasjonsinstrumenter for måling i feltet

IQ sensornet

Prosessmåling av pH, oksygen, turbiditet, TSS, ledningsevne mm

IQ SensorNet System 181

System 181

Multiparametersystem for pH, oksygen, turbiditet og konduktivitet.

 

Komplette måletavler

Komplett måletavle

For måling av blant annet pH, oksygen, ledningsevne og turbiditet.

Komplette måletavler

Komplett måletavle

For måling av blant annet pH, oksygen, ledningsevne og turbiditet.

Konduktivitetsmålere for lab

ph-mätare för Lab

Konduktivitetssmålere og multiinstrument til måling i laboratorier

Oksygenmålere for lab

Oksygenmålere for laboratoriebruk

OxiTop®-C/B, målehode

Målehode til biogassapplikasjoner. Nytt og innovativt produkt i OxiTop®-serien. Den modifiserte trykksensoren tåler svovelhydrogen fra biogassprøver.

pH-målere for lab

pH-målere og kombinasjonsintrumenter for måling på laboratoriet.

PhotoLab S6 / PhotoLab S12

PhotoLab S6 og PhotoLab S12 er to robuste og lettanvendelige fotometre for vannanalyser på laboratoriet.

Prosessinstrumenter

Prosessmåling av mange forskjellige parametere

TitroLine® 6000, autotitrator

TitroLine® 6000 gjør VFA/TIC-titrering til en lett oppgave. Med innovative funksjoner for enkel bruk - uten at det går på bekostning av nøyaktigheten.

Turbiditetsmålere, portable

Portable turbiditetsmåler og kombinasjonsinstrumenter for måling i feltet

VisoTurb 900-P

Bærbar turbiditetsmåler for felt og laboratoriebruk.

WTW pHotoFlex

Håndholdt fotometer med pH og turbiditet

WTW Prosessinstrumenter

Prosessinstrumenter for måling av pH.

WTW Turb 355 IR

Portabel turbiditetsmåler for vannanalyse

Håndholdte ledningsevnemålere fra WTW

Robuste håndholdte ledningsevnemålere og multiinstrumenter for feltbruk og prosesskontroll

Håndholdte pH-målere

Håndholdte pH-målere og kombinasjonsinstrumenter for måling i feltet.

IQ sensornet

Prosessmåling av: Nitrat (UV), Ammonium, TSS, pH, oksygen, turbiditet, nitrat, mm.

Komplette måletavler

Komplett måletavle

For måling av blant annet pH, oksygen, ledningsevne og turbiditet.

Komplette måletavler

Komplett måletavle

For måling av blant annet pH, oksygen, ledningsevne og turbiditet.

Konduktivitetsmålere for lab

ph-mätare för Lab

Konduktivitetssmålere og multiinstrument til måling i laboratorier

Multiinstrument for lab

Kombinasjonsinstrument for måling av pH, konduktivitet og oksygen på laboratorier.

Oksygenmålere for lab

Oksygenmålere for laboratoriebruk

pH-målere for lab

pH-målere og kombinasjonsintrumenter for måling på laboratoriet.

PhotoLab 7100 VIS / 7600 UV-VIS

PhotoLab® 7100 VIS med AQA og IQ LabLink gir sikker vannanalyse hvor UV-området ikke er nødvendig og spektrofotometeret PhotoLab® 7600 UV-VIS kombinere rutineanalyse med spektralanalyse og banebrytende prosedyre OptRF.

Portable multiinstrumenter

Portable kombinasjons-instrumenter for måling i feltet.

Prosessinstrumenter fra WTW

Prosessinstrumenter for måling av ledningsevne

Turbiditetsmålere for lab

Turbiditetsmåler for måling i laboratorier

Turbiditetssystemet IQ Sensornet Net for avløpsvann

IQ Sensor Net er et fleksibelt intelligent system med blant annet konduktivitetssensorer for applikasjoner i industrielle og kommunale avløpsrenseanlegg.

WTW PB8

Enkel, robust og rimelig prøvetaker

WTW Prosessinstrumenter

Prosessinstrumenter for måling av oksygen.

WTW TresCon

Analysator for avløpsvann. Ammonium, nitrat og fosfat og også totalfosfor.

TopContent: BusinessAreaReference (15050)
Default.Master