M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Röchling Leripa Papertech GmbH + Co KG.

Röchling Leripa - logotyp

Verdensledende produsent av avvanningselementer, tetningslister, bestrykningssenger, lameller m.m. til papirindustrien. Produserer de unike plastmaterialene ROBALON og ROBADUR, materialer med ekstremt høy slitestyrke og lav friksjon.

Röchling Leripa Papertech GmbH + Co KG. - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg - slitedeler til papirindustrien

Anders Johansson
+46 31 33 66 964

Teknisk salg

Nicolay Lorgen Lübbe
90501972

Avdelingsleder

Tor Gunnar Lund
94858699

produkter (14 st)

TopContent: BusinessAreaReference (3200213)
Default.Master