M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Hielscher Ultrasonics

Hielscher Ultrasonics leverer innovative ultralydbaserte utstyr for alt fra homogeniseringsutstyr i laboratorier til industrielle prosessorer. Teknikken baserer seg på at ultralydeffekter anvendes for å skape høye skjærekrefter og intens stress i væske, pulver/væske blandinger og slam.

Typiske bruksområder kan være:
- Miksing og homogenisering
- Emulgering og dispergering
- Våtmaling og avgassing
- Ekstraksjon og cellelysis
- Sonokjemi

Hielscher Ultrasonics - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg

Elisabeth Werner Jørgensen
41619623

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15035)
Default.Master