M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

John Zink Hamworthy

John Zink logotyp

John Zink produserer anlegg og systemer for utslippskontroll og forbrenning innen krevende industrier som: olje og gass, kjemisk behandling, biobrensel, næringsmiddel, papirmasse, avfallshåndtering m.m. Hovedkontoret i Europa ligger i Luxemburg og her finnes også en av forbrenningsbransjens største testsenter for forskning og utvikling.

John Zink Hamworthy - hjemmeside
Kontaktpersoner

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15035)
Default.Master