M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (SupplierReference)

Packo Industry

Packo Industry er en produsent av CIP-anlegg for produksjonsprosesser innen næringsmiddel- og legemiddelindustrien.

Packo Inox NV er en del av Verdergruppen. Konsernet er representert på fire kontinenter med egne salgs- og produksjonsenheter i mer enn 20 land.

Packo Industry - hjemmeside
Kontaktpersoner

Teknisk salg

Elisabeth Werner Jørgensen
41619623

Avdelingsleder

Stefan Arfvedahl
95039018
TopContent: BusinessAreaReference (15035)
Default.Master