M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Jet- og venturiscrubbere

Disse systemer består i hovedsak av to trinn: Første trinnets oppgave er å rense gassen/dampen fra forurensinger og å kjøle den ned. For å rense partikler >3µm brukes jetscrubber og for <3µm brukes venturiscrubber. Gjenstående forureninger fjernes i andre trinn ved en dråpeavskiller eller i en kolonne.

 • For gassmengder mellom 80 - 300 000 m³/h
 • Produseres i mange forskjellige materialer
 • Lett å tilpasse ulike prosesser
 • Høy virkningsgrad

  Prinsippskisse

  Væske-ventilator (scrubber)


  Gasskjøler - Quenscher

  Quenscher-Scrubber


  Venturiscrubber
   

  Venturiscrubber


  Dråpeavskiller

   Dråpeavskiller-Scrubber

TopContent: AlphabeticalProductList (11332)
Default.Master