M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

WTW TresCon

Brukervennlig analysator med stor nøyaktighet og enkel håndtering. Alle moduler har  automatisk kalibrering samt termostatering av prøve, standardløsning og reagens. Alle analysemodulene har automatisk rengjøring som sikrer målingen. Påkostet bus-teknikk for kommunikasjon mellom moduler og display garanterer ikke bare målesikkerheten, men forenkler også komplettering av nye analysemoduler. All måling skjer kontinuerlig med bare noen minutters fordrøying.

  • Automatisk rengjøring  
  • Automatisk kalibrering
  • Termostatering av prøve
  • Enkel å komplettere med nye moduler
TopContent: ProductGroup (9079)
Default.Master