M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

BalClor® ballast water management system (BWMS)

Effektiv rensing og desinfisering av ballastvann. Godkjent av den amerikanske kystvakten.

Dette er et utprøvd system med mange referanser globalt, også i Norge.

Ballastvannet blir først filtrert ned til 50 micron med et automatfilter for å fjerne organismer. Deretter gjøres en elektrolyse på en delstrøm av ballastvannet, som danner høykonsentrerte oxidanter som pumpes tilbake i hovedstrømmen for å desinfisere de resterende organismene. Med denne teknologien tilfredstiller vi D-2 Standard.

Den samme teknologien er brukt innen vannbehandlingsindustrien f eks til medisinsk sterilisering i mange år.

Den amerikanske kystvakten som har blitt en normgivende instans har godkjent dette.

Fordeler:

  • Et trinns desinfeksjon, gjøres kun ved inntak (ikke nødvendig ved tømming)
  • Pålitelig og troverdig
  • Enkelt og effektivt
  • Fullstendig desinfisering
  • Lang holdbarhet
  • Håndterer ulike typer sjøvann, også gjørmete vann

TopContent: ProductGroup (46232)
Default.Master