M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mobil CIP

Mobil CIP

Effektiv, hygienisk og helautomatisk rengjøring av prosessanlegg.

Mobil CIP-enhet for rengjøring av prosessinstallasjoner innen næringsmiddelindustrien. Utstyret er utformet med maksimal hensyn til hygiene. Den er lett å flytte og kan derfor brukes til flere ulike enheter. Den kan også brukes som en fleksibel forlengelse til et fast rengjøringssystem for spesifikke eller mindre vanlige rengjøringsprosesser. Rengjøringen baseres på Clean In Place (CIP)-prinsippet; automatisk og uten å åpne eller demontere prosessutstyret. Dessuten rengjør det automatiske styringsprogrammet alle tanker og rørledninger nøye og med minimalt forbruk av energi, vann og rengjøringsmiddel.

  • Optimal rengjøring
  • Hygiene: Designet i henhold til gjeldende normer for hygiene, mindre risiko for kontaminering
  • Kvalitet: Målbar, reproduserbar og sporbar rengjøring
  • Produktivitet: Raskere rengjøring, lengre installasjonslevetid og færre stopp
  • Brukervennlig: Lett å flytte, tilkoble og bruke
  • Holdbarhet: Optimal utnyttelse av energi, vann og rengjøringsmiddel
TopContent: ProductGroup (10061952)
Default.Master