M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

CanFil tilbakespylingsfilter

CanFil, Lenzing

CanFil er et helautomatisk tilbakespylingsfilter for filtrering ned til 50 µm for høy væskegjennomstrømning med små mengde partikler.

CanFil filtrerer kontinuerlig ifølge overflatefiltreringsprinsippet.

Bortfiltrerte partikler setter seg enten fast på en fiberduk av metall eller et kileformet nett. Når forutbestemt partikkelmengde oppnås starter en tilbakespylingssyklus. Ved hjelp av en mindre mengde medium renses filteret under pågående og uavbrutt filtrering.

Fordeler:

  • Filtrering fra 3000 µm ned til 50 µm
  • Høytrykksversjon opp til 40 bar
  • Stor væskegjennomstrømningskapasitet opp til 10.000 m3/h
  • Lavt trykkfall over filteret
  • Tilbakespyling under pågående og uavbrutt filtrering
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnad
  • Minimal mengde medie tap ved tilbakespyling via optimal design
  • Lange filtreringsintervaller
  • Helt tett system


Medier: Prosessvann, elv-, sjø- og innsjøvann, kjølevann, sirkulerende system, avfallsvann, vaskevann, kildevann

 

 

TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master