M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Cricketfilter

Cricketfilteret er bygget opp av staver og bekledd med en applikasjonsavhengig, egnet filterduk. Væsken går gjennom filterelementet og faste partikler fester seg på utsiden av elementene. 

Cricketfilteret utmerker seg ved at det er mulig å kjøre tilbakespyling på dette. Det betyr at filterkaken som dannes på stavene kan fjernes med en tilbakepuls fra trykkluft eller nitrogen. Filterkaken kan deretter pumpes tilbake til utgangspunktet eller tørkes før pulsen. Ved denne teknikk er det mulig for eksempel å gjenvinne blant annet katalysatoren eller edlere metaller. 

Disse filtrene egner seg best når partikkelmengden ligger fra 0 til 5% av det totale volumet. Systemene er mulige å benytte ved satsvis eller kontinuerlig drift og manuelt eller helt automatisert. Vi konstruerer gjerne skreddersydde anlegg basert på velprøvde teknikker.

Se også Trykkplatefilter.

TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master