M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Nutschfilter

Trykkfiltrering er den mest effektive måten å separere faste partikler fra en væske. Filternutscher arbeider satsvis og består av en trykktank med røreverk og bunnfilter som kan bestå av en enkel syntetisk eller metallduk alternativt flersjikts metallduk. Røreverket kan dreies i begge retninger.

  • Prosessen skjer helt skilt fra omgivelsene
  • Mulighet for å vaske det separerte, faste produktet
  • Utmating av separert produkt uten eksponering for personell
  • Finnes med bevegelig bunn
  • CIP-rengjøring
TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master