M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

OptiFil tilbakespylingsfilter

OptiFil, Lenzing

OptiFil er et helautomatisk tilbakespylingsfilter ned til 1 µm til fin- og mikrofiltrering.

OptiFil filtrerer som et dybdefilter, overflatefilter eller kakefilter avhengig av forutsetningene hos deg som bruker.

Bortfiltrerte partikler setter seg enten fast på en fiberduk av metall eller et kileformet nett. Når forutbestemt partikkelmengde oppnås starter en tilbakespylingssyklus. Ved hjelp av en mindre mengde medium renses filteret under pågående og uavbrutt filtrering.

Fordeler:

  • Filterering fra 100 µm ned til 1 µm
  • Høy partikkelbelastning sammenlignet med andre tilsvarende filtre
  • Stor væskegjennomstrømningskapasitet
  • Høy filtreringseffektivitet
  • Tilbakespyling under pågående og uavbrutt filtrering
  • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
  • Kombinerbar til i prinsipp alle væskegjennomstrømnings behov
  • Standardversjon er 10 bar, høyre trykk på forespørsel
  • Plassbesparende design med enkel betjening
  • Helt tett system

Eksempler på medier:
Kjemikalier: syrer, lut, løsemidler, farge, harpiks
Vann: Prosessvann, elvvann, innsjø, sjøvann, drikkevann, avjonisert vann, kjølevann, sirkulerende vann, avfallsvann
Olje: Mineralolje, syntetisk olje, hydraulisk olje, smøreolje, girolje m.m.

 

TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master