M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Trykkplatefilter

I et trykkplatefilter går væsken gjennom filterplatene og faste partikler fester seg på utsiden av elementene. Filterkaken kan enten spyles av med vann eller tørkes og ristes av.

Disse filtrene egner seg best når partikkelmengden ligger fra 0 til 5% av det totale volumet. Systemene er mulige å benytte ved satsvis eller kontinuerlig drift og manuelt eller helt automatisert. Vi konstruerer gjerne skreddersydde anlegg basert på velprøvde teknikker.

Se også Cricketfilter.

TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master