M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ViscoFil tilbakespylingsfilter

ViscoFil, Lenzing

ViscoFil er et helautomatisk tilbakespylingsfilter ned til 3 µm til middels- og høyviskøse medier.

ViscoFil filtrerer kontinuerlig ifølge dybdefiltreringsprinsippet.

Partikler i ulike størrelser setter seg fast på en vevd fiberduk av metall. Når forutbestemt partikkelmengde oppnås starter en tilbakespylingssyklus. Ved hjelp av en mindre mengde medium renses filteret under pågående og uavbrutt filtrering.

Fordeler:

 • Filtrering fra 100 µm ned til 3 µm
 • Utmerket filtrering av gelpartikler
 • Høy partikkelbelastning sammenlignet med andre tilsvarende filtre
 • Stor væskegjennomstrømningskapasitet
 • Høy filtreringseffektivitet
 • Tilbakespyling under pågående og uavbrutt filtrering
 • Minimale medietap takket være patenterte regenererings system
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader
 • Byggbare til i prinsipp alle væskegjennomstrømnings behov
 • Standardversjon er for 16 bar og 25 bar, høyre trykk på etterspørsel
 • Plassbesparende design med enkel tilgang - helt tett system

Medier:
Høyviskøse medier som: lakk, petrokjemiske produkter, myke oster, honning, sirup, gelatin, resin

TopContent: ProductGroup (10156)
Default.Master