M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Diskpastillator

Skivpastillator, Andritz Gouda 2017

For kontinuerlig å få et smeltet produkt over i fast form er anvendelsen av en diskpastillator en relativt ny metode. Det flytende produktet droppes fra et stort antall dyser ned på en avkjølt skive som står stille. Deretter roteres skiven litt for så å stå stille igjen og nye dråper påføres fra dysene. Når dråpene har vært på skiven nesten en runde er de størknet og kan skrapes av.

  • Identisk formet og støvfritt sluttprodukt, 3-5 mm
  • Gasstett system
  • Enkel å gjøre ren
  • Krever lite gulvplass på grunn av kompakt konstruksjon
TopContent: ProductGroup (10181)
Default.Master