M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Flaker

Kylvals, Andritz Gouda 2017

For kontinuerlig å få et smeltet produkt over i fast form er anvendelsen av en kjølevalse en kjent og utprøvd metode. Det flytende produktet påføres kjølevalsen som en tynn film og fås ut i flak etter avskraping. Produktet legges på valsen ved hjelp av applikasjonsvalser eller ved å la kjølevalsen gå i et bad med smeltet produkt.

  • Høy kapasitet
  • Kompakt konstruksjon
  • Lavt energiforbruk 
  • Indirekte kjøling medfører at produkt og kjølemedie holdes adskilt
TopContent: ProductGroup (10181)
Default.Master