M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Materpumper

Matarpumpar, Fillflex

Ved fylling av tregtflytende produkter klarer iblant fyllemaskinen ikke å suge opp fra lagringstanken. Da brukes en trakt og en materpumpe som kontinuerlig fyller på trakten. Med en sensor, som måler nivået i trakten, holder materpumpen hele tiden trakten passe fylt.

TopContent: ProductGroup (9996386)
Default.Master