M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pumper til Fillflex Split Wall

Lobrotorpump FL, Fristam Pumpen

Selv om både Fillflex Compact og Split Mobil kan utstyres med ulike pumper, finnes det et stort utvalg til Fillflex Split Wall. Ettersom motor-/pumpedelen her er separert fra styreskapet, har du stor frihet til å velge akkurat den pumpetypen og -størrelsen som passer deg.

TopContent: ProductGroup (9996386)
Default.Master