M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Aseptisk fylling, engangssystem - Asepticsu

AsepticSU - Flexicon
  • Store valideringsbesparelser - raskt ut på markedet
  • Eliminerer urenheter
  • Små produksjonsserier - enkelt og effektivt
  • Forhindrer kostbart spill
  • Enkel lagerhåndtering

asepticsu ™ er et sterilt engangssystem for aseptisk væskefylling fra Flexicon. Kombinasjonen av asepticsu™ og Flexicons peristaliske teknikk minsker risikoen gjennom fyllingsapplikasjoner med høy renhet og nøyaktighet.

Fylling med asepticsu™ tilbyr eksakt fylling fra mindre enn 0.5 ml til over 50 ml. Engangssystemsteknikken gir hurtige produktbytter, ingen rengjøring av fyllelinjen, ingen krysskontaminering og forenklet validering.

TopContent: ProductGroup (9385)
Default.Master