M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gassgjenvinningsanlegg

VRU, JohnZink

Gassgjenvinningsanlegg (VRU) forhindrer at skadelige organiske stoffer (VOC) slippes ut i atmosfære under prosesser som omfatter overføring av lette hydrokarboner.
ADAB™-prosessen for gassgjenvinning kombinerer fysisk adsorpsjon med absorpsjon for å gjenvinne hydrokarbondamp og returnere dem til lagring. Gjenvinning av hydrokarbon som ellers hadde vært tapt via en forbrenningsprosess gir en betydelig avkasting på investering samtidig som utslipp reduseres.

Bruksområder:

  • Marine terminaler
  • Utslipp ved lasting av kjemikalier til fartøy, tog, kjøretøy
  • Prosessutslipp
  • Utslipp ved kjemikalielagring

Service:

  • John Zinks serviceteknikere identifiserer problemet med anlegget, lager en bestillingsliste med reservedeler og en vedlikeholdsplan for deres driftsstopp. Først inspiserer de hver brenner og identifiserer mulige skader eller problemer med utstyret. Deretter anbefaler de løsninger for å optimere driften.
  • Feilsøking. John Zinks serviceteknikere kontrollerer og anbefaler vedlikehold og ny teknikk for å forbedre brenneren og redusere drivstoffkostnadene.
  • Reservedeler og support. De bistår for å oppdage feil ved vedlikeholdet før noe skjer og tilbyr døgnet-rundt-support og akuttlevering av reservedeler.

 

TopContent: ProductGroup (46800)
Default.Master