M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Gjenvinningssystem for fakkelgass

Reservdelar, JohnZink

Avanserte gjenvinningssystem for fakkelgass som gjør det mulig å redusere faklingen. Gjenvinning av gass som går til fakkelen gir mindre utslipp, samt gjenbruk av verdifull brensel og råmateriale.

Vi tilbyr:

  • Systemkonstruksjon, produksjon og igangsettelse
  • Teknisk rådgiving og studier
  • Valg av kompressor

Bruksområde:

  • Petrokjemi og raffinerier
  • Gassbehandling og NGL-anlegg
  • Gjenvinning av utslipp fra kjemikalielagring

Service:

  • John Zinks serviceteknikere identifiserer problemet med anlegget, lager en bestillingsliste med reservedeler og en vedlikeholdsplan for deres driftsstopp. Først inspiserer de hver brenner og identifiserer mulige skader eller problemer med utstyret. Deretter anbefaler de løsninger for å optimere driften.
  • Feilsøking. John Zinks serviceteknikere kontrollerer og anbefaler vedlikehold og ny teknikk for å forbedre brenneren og redusere drivstoffkostnadene.
  • Reservedeler og support. De bistår for å oppdage feil ved vedlikeholdet før noe skjer og tilbyr døgnet-rundt-support og akuttlevering av reservedeler.TopContent: ProductGroup (46800)
Default.Master