M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Solu-Blu totalt oppløst gasstrykksensor

Solu-Blu-serien kombinerer robust design, brukervennlighet og allsidighet, alt i en enkelt sensorpakke.

Solu-Blu total oppløst gass, TDG, sensor kan brukes til langsiktig kontinuerlig in situ-overvåking, som gir pålitelig målinger av oppløst gasstrykk.

Den gir nøyaktige TDG-trykkdata og er designet for bruk i akvakultur, dam-utslipp, grunnvannsovervåking og industrielle applikasjoner. I motsetning til andre totale gass-trykkprober, er Solu-Blu TDG ikke påvirket av
økende hydrostatisk trykk. Det kan brukes i en rekke væsker som strekker seg fra fersk- og saltvann til industrielle væsker som olje eller hydraulisk væske. Solu-Blu sensoren er utviklet for langsiktig måling med enkle, stabile og nøyaktige resultater.

TopContent: ProductGroup (38081325)
Default.Master