M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fallfilminndampere

Fallfilminndampere brukes til konsentrering av fortynnede produkter eller oppløste salter, separasjon av løsemidler mm. Fallfilmteknologien gir høy kapasitet, små temperaturforskjeller og relativet lavt energiforbruk. Kan enten drives av damp, i ett eller flere trinn, eller med dampkompresjon for å redusere energiforbruket. Les mer på www.gea-wiegand.com

• Store mengder
• Lavt strømforbruk
• Kort vedlikeholdstopp
• Vakuum, atmosfærisk eller overtrykk

TopContent: ProductGroup (9058)
Default.Master