M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Plateinndampere

Inndamping med platevarmevekslere innebærer en mer kompakt installsjon enn med tubevarmevekslere. Passer bra for en del meieriprodukter og næringsmiddel, som f eks juice. Har dog begrenset konsentrering.

  • Kompakt installsjon
  • Lav investering

 

TopContent: ProductGroup (9058)
Default.Master