M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tvangsirkulasjonsinndampere

Viskose væsker og væsker med høy TS-innhold har en tendens til å brenne fast, så kallt scaling, ved inndamping. Med tvangsirkulasjon unngås dette så langt som mulig. Ofte brukes en tvangssirkulasjonseffekt som siste steg etter forkonsentrering med en fallfilmenhet.

  • Høy driftsikkerhet
  • Lite fastbrenning
  • Høye viskositeter
  • Vakuum, atmosmfærisk eller overtrykk
  • Dampvarmet eller intern dampkompresjon
TopContent: ProductGroup (9058)
Default.Master