M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Standard transportutstyr

Innmatings- og oppsamlingsbord for flasker og bokser.

Båndtransportører med justerbare sideføringer.

 

Rullebaner for transport av kanner og spann. Justerbare sideføringer.
Rullebaner for transport av tomme eller fylte fat.

Rullebaner for transport av paller eller container, med eller uten drift. 

 

Kjedetransport for paller og containere.

TopContent: ProductGroup (8911)
Default.Master