M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

ASR Automatisk Sensorrengjøring

Styres automatisk fra den tilhørende måleforsterkeren K100 eller Dialog. Under rengjøringsprosessen låses måleforsterkerens utsignal. En elektrolyse skaper hydrogen og oksygen på utsiden av metallelektroden. Begge gassene er redoxaktive og løser opp fett, kalk, rust og t.o.m. manganoksyd.

TopContent: ProductGroup (32776)
Default.Master