M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Målesystem Krypton K SCL2

Utstyret består av: Membrandekket potensjonsstatisk 3-elektrodemålecelle CP2.1N med en spesiell motelektrode. Måle- og motelektroden er på en adskilt plass fyllt med en spesiell elektrolyte. Målecellen monteres i gjennomstrømningsarmaturet GDM for temperaturvisning med flytevakt og prøvetakingskran til tapping av analyseprøver.

Målere med meny for totalklor. 2-rads alfanumerisk LCD-display. Analogutgang 0/4-20 mA samt 3 releutganger.

TopContent: ProductGroup (32776)
Default.Master