M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Fyllegeme

Fyllegeme har blitt brukt for separasjoner innen all type industri og raffinerier i mange år. Praktiske, kommersielle og prosessmessige fordeler med denne typen pakking er veletablert i mange applikasjoner og er en hovedstøtte innen utstyr for masseoverføring. For eksempel vil man ved høy væskelast og høyt trykk øke destillasjons- og absorpsjonseffektiviteten, samt redusere trykkfallet ved bruk av ringer sammenlignet med annen type fyll for masseoverføring.


 

TopContent: ProductGroup (9056)
Default.Master