M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kolonne internals

Med bred og lang erfaring innen separasjon har vi sammen med Koch-Glitsch mulighet til å levere kolonnefyll for ulike kombinasjoner av teknologi. Overganger fra strukturert pakking til plateseksjoner, endringer mellom ulike plateseksjoner eller kombinasjoner av separatordeler blir designet for å optimalisere den enkelte kolonne. 

 

Væskefordelere

 

væskefordeler
God væskefordeling er helt avgjørende for at en kolonne skal fungere optimalt. 

Vi leverer ulike væskefordelere tilpasset den enkelte prosess.

  • Væskelast fra 20 l/m2h opp til 400 m3/m2h.
  • Stort driftsområde
  • Fordelere for kolonner med høy væskelast med optimalisert separasjon av væske og gass og lavt trykktap
  • Fordelere for suspensjoner, emulsjoner og kontaminerte væsker
  • Fordelere for kolonner i bevegelse

 

Gassfordelere

 

gassfordeler
Gassfordelere for kolonner 

 

Fordeling av gass er ikke like kritisk som fordeling av væske, men det er likevel en utfordring å håndtere og designe den riktig for å optimalisere kolonnen.

TopContent: ProductGroup (9056)
Default.Master