M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

TitroLine® 6000, autotitrator

Den perfekte titratoren for VFA/TIC-titreringer. Med innovative funksjoner for enkel bruk - uten at det går på bekostning av nøyaktigheten.

  • Ferdig til bruk! Komplisert parametrisering er overflødig
  • Komplett med robust pH-elektrode med lite vedlikehold
  • Stor og tydelig display. Enkel menyhåndtering
  • Lagring av resultat på USB (PDF- eller CSV-format).
  • Tilpasningsbar gjennom USB og to RS232-grensesnitt (f. eks. ytterligere pH- eller mV-titreringar)
TopContent: ProductGroup (36629)
Default.Master