M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Mikserpumpe - Fristam type FSPE

Blandingsmetoden for mikserpumpen er i utgangspunktet basert på Fristam sentrifugalpumpe hvor impelleren er byttet ut med en rotor-/statorsystem som opererer med en topphastighet på 38 m/s. Liten toleranse og høy hastighet gir svært effektiv skjær og dermed optimal blanding med høy grad av homogenitet.

• 5 forskjellige størrelser
• impeller Ø 130-250 mm
• skjærhastigheter opptil 125 000 1 / s
• turtallet opp til 5800 rpm
• viskositet opptil 100.000 mPas

TopContent: ProductGroup (47650)
Default.Master