M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Multiinstrument for lab

inoLab Multi 9301

inoLab Multi 9310 er en digital måler til laboratoriet med multifunksjon for måling av pH, konduktivitet, oksygen og ORP.

For maksimal reproduserbarhet av måleverdien er instrumentet utstyrt med AutoRead-funksjon (automatisk stabilitetsindikator), som er aktiv både ved måling og kalibrering.

Instrumentet leveres komplett med IDS-sensor med innebygd temperatursensor og sensorholder.

TopContent: ProductGroup (13216014)
Default.Master